Co dzieje się z odpadami szpitalnymi?

odpady medyczne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) odpady szpitalne to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń  zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Podczas leczenia na oddziałach szpitalnych powstają odpady   medyczne, które należy w specjalistyczny sposób przechowywać, segregować oraz  transportować według ściśle określonych zasad. Niestety, często bywa   tak, że aż 1/4 odpadów szpitalnych nie jest prawidłowo niszczona. Jest to na tyle istotny problem, że rocznie w polskich szpitalach powstaje wiele ton takich   odpadów, a jest to liczba ogromna i ma znaczący wpływ na środowisko. Część z nich jest nieszkodliwa, ale także duża część z nich jest określana jako   „odpady zakaźne”. Odpady medyczne   powstają w różnych jednostkach opieki zdrowotnej takich jak;  sanatoria rehabilitacyjne, ośrodki leczenia   odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, zakłady leczniczo wychowawcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale uzdrowiskowe, sanatoria   uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie czy praktyki lekarskie. Są nierozłączną częścią udzielania pomocy   osobom potrzebującym. Dużo z tych odpadów jest radioaktywnych.

Do odpadów szpitalnych zaliczamy wszelkiego rodzaju opatrunki, strzykawki, materiały pooperacyjne, a nawet części ciała, które można usunąć tylko w   jeden   sposób, a mianowicie w przystosowanych do tego spalarniach, tak, aby pozbyć się tych ciężkich zanieczyszczeń, które mają bardzo zły wpływ na   ekologię naszego środowiska. Bardzo ważne jest to, aby nie odpadów szpitalnych nie poddawać odzyskowi, czyli nie wykorzystywać ich do produkcji innych   rzeczy. Magazynowanie odpadów szpitalnych również musi być zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia. Worki na odpady, muszą być szczegółowo   opisane, tak, aby wiedzieć, kiedy poszczególny sprzęt został przeznaczony do użytkowania, jest tutaj ważna dokładna godzina. Zwykłe odpady mogą być   przechowywane do 3 dób, ale odpady wyjątkowo zakaźne muszą opuścić teren szpitala w ciągu 24 godzin! Segregacja polega również na stosowaniu   odpowiedniego koloru worków, do danego typu odpadów. Wyróżniamy 3 kolory:

– czerwony (worki jednorazowego użycia), w którym gromadzone są części ciała, pojemniki po krwi, pozostałości z żywienia pacjentów itp.

– żółty (worki jednorazowego użycia), w którym gromadzone są chemikalia, substancje niebezpieczne, odpady dentystyczne, oraz leki cytotoksyczne i cytostatyczne

– niebieski, czarny lub zielony (są to worki wielokrotnego użycia), w którym gromadzone są: pościel, pieluchy, oraz opatrunki różnego rodzaju

Tak więc powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby ten proces odbywał się w jak najlepszy sposób, dla nas- ludzi, ale także dla otoczenia, w którym   żyjemy. Niestety to, jakie są przepisy, oraz jak powinno to wyglądać, a jak wygląda to w praktyce, bardzo się od siebie różni. Często zdarza się, że tego typu   odpady trafiają na wysypiska śmieci lub są spalane w kotłowniach szpitalnych, co jest niedopuszczalnym zjawiskiem i trzeba to kontrolować. Niektóre   zakłady stosują proces zwany autoklawem. Jest to proces, który powoduje odkażanie odpadów szpitalnych za pomocą gorącej pary. Jest to z pewnością dobry początek na unieszkodliwienie toksycznych i szkodliwych działań dla zdrowia.

Źródło: Ekoemka.com.pl – Odpady medyczne

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *