Instalacje gazu do firmy

Instalacje gazu do firmy

Zastosowanie gazu płynnego propan do celów grzewczych jest możliwe nie tylko dla odbiorców prywatnych, czyli domów jedno- lub wielorodzinnych, ale również dla instytucji. Szczególnie istotne dla firm będzie niemal całkowita bezobsługowość i czystość takiej instalacji. Jest to opcja bardzo wygodna i ekonomiczna, którą warto rozważyć.

Montaż zbiorników na gaz propan

Podobnie jak w przypadku instalacji gazowych dla domu, istnieje możliwość wyboru spośród dwóch typów zbiorników na gaz. Może to być zbiornik naziemny na gaz propan lub podziemny zbiornik na gaz. Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania jest bardzo indywidualny i ściśle uzależniony od ilości miejsca na posesji. Całość inwestycji związanej z ogrzewaniem budynku (również firmy) za pomocą gazu propan i wymogi techniczne jakie należy spełnić, jest ściśle regulowana przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdział 7, §156- §179. Rozporządzenie to określa umiejscowienie zbiornika na gaz w obrębie działki. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że zbiornik nie może zostać ulokowany w miejscach podmokłych, w zagłębieniach terenu oraz w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, wpustów kanalizacyjnych lub studzienek. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby zbiornik był oddalony co najmniej 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektrycznej linii napowietrznej oraz od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej. Jeśli chodzi o odległość od budynku, niezależnie od tego, czy jest to budynek mieszkalny czy instytucja, jest ona uzależniona od pojemności zbiornika na gaz. Odległości te szczegółowo prezentuje poniższa tabelka.

Zbiornik naziemny Zbiornik podziemny
Pojemność zbiornika [m3] 0,5- 3 3- 5 5- 10 0,5- 3 3- 5 5- 10
Odległość zbiornika od budynku 3 m 5 m 10 m 1 m 3 m 3 m
Odległość zbiornika od ogrodzenia 3 m 5 m 7,5 m 3 m 5 m 7,5 m


Jednak trzeba również pamiętać o zachowaniu odległości od sąsiedniej działki. Odległość ta jest o połowę mniejsza niż wartości obowiązujące w przypadku odległości od budynku (patrz. tabelka).

Jeśli działka wokół budynku jest nieco mniejsza i nie pozwala na zainstalowanie zbiornika naziemnego, to doskonałym rozwiązaniem będzie zbiornik podziemny. Jest on zakopywany pod poziomem ziemi z uwzględnieniem odległości od budynku i sąsiedniej działki, a ponad powierzchnię ziemi wyprowadzana jest jedynie studzienka rewizyjna i armatura z zaworami. Rozwiązanie jest więc nie tylko praktyczne, ale i estetyczne. Na powierzchni ziemi znajdującej się nad zbiornikiem z powodzeniem możemy na przykład zasiać trawę lub zasadzić drobne kwiaty rabatowe.

Outsourcing – postaw na specjalistyczną wiedzę

Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym właścicielowi firmy na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwestycji związanej z doprowadzeniem instalacji gazowej jest outsorcing. To bardzo modne i wygodne rozwiązanie, które pozwala na wynajęcie wyspecjalizowanej firmy zatrudniającej sztab przeszkolonych pracowników, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego zbiornika. Doradzą jaka jego wielkość będzie odpowiednia, biorąc pod uwagę ilość osób pracujących w budynku oraz jego powierzchnię. Ponadto wskażą najdogodniejszą lokalizację dla zbiornika na gaz oraz na kocioł kondensacyjny. Dodatkowo wynajęta firma zajmie się dopilnowaniem i dopełnieniem wszystkich formalności od strony prawnej. Jest to rozwiązanie najlepsze z możliwych pozwalające mieć pewność, że cała inwestycja związana z ogrzewaniem budynku gazem zostanie dopięta na ostatni guzik.

Po stronie właścicieli instalacji gazowej i zbiornika na gaz propan pozostaje już tylko pamiętanie o corocznych przeglądach oraz konserwacji instalacji i kotła oraz o tankowaniu zbiornika. Reszta będzie się odbywać niemal bez udziału człowieka, a budynek firmy czy instytucji zawsze będzie odpowiednio ogrzany.

Źródło: LPGDdirect – Ogrzewanie gazem

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *