Pracownicze Plany Kapitałowe – co wiemy i czego nie wiemy

Pracownicze Plany Kapitalowe – co wiemy i czego nie wiemy

Jak powszechnie wiadomo, Polska zmaga się z niekorzystnymi prądami demograficznymi, które powodują wprowadzanie zmian w wielu obszarach gospodarki. Jedną ze zmian, którą należało wprowadzić, zostały Pracownicze Plany Kapitałowe jako odpowiedź na zbyt niskie emerytury, niemogące zapewnić ich świadczeniobiorcom godziwych wynagrodzeń. Wydawałoby się, że problem niskich emerytur mógłby zostać rozwiązany poprzez indywidualne oszczędności każdej osoby, która w przyszłości ma zamiar pobierać emeryturę i jednocześnie chce, by była ona na wyższym poziomie niż prognozowana. Przeszkodą jednak jest tutaj fakt, iż większość Polaków nie potrafi oszczędzać –stopa oszczędności w Polsce w 2016 roku wynosiła jedynie 3,6% w porównaniu do 11% średniej unijnej. Aby emeryci mieli zapewnione lepsze warunki życia, a wypłacane im świadczenia w przyszłości były wyższe, powstało rozwiązanie w postaci PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Składki Pracowniczego Planu Kapitałowego

Warto wiedzieć, że program ten obejmie automatycznie wszystkich pracowników od 18 do 54 roku życia, natomiast osoby powyżej tego progu wiekowego będą mogły przystąpić do PPK na podstawie złożonego oświadczenia woli. Program nie dotyczy osób samozatrudnionych, służb mundurowych lub rolników. Ważne jest też to, że pomimo automatycznego przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego program ma charakter dobrowolny – można z niego zrezygnować.

Jednym z założeń PPK jest obustronne odprowadzanie składek – czyli składka odprowadzana jest zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Składki dzielą się na część podstawową oraz dodatkową, która jest wpłatą dobrowolną. Aktywni uczestnicy programu mogą także liczyć na dopłaty, które finansowane są przez Fundusz Pracy. Wiadomym jest, że wpłata pracownika wynosić będzie 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe, a oprócz tego 1,5% tego samego wymiaru składek zapłaci pracodawca. Jeśli jednak pracownik zarabia mniej niż wynosi 120% minimalnego wynagrodzenia, wówczas może dokonywać niższej wpłaty podstawowej, czyli mniej niż 2%, ale minimum 0,5%.

Wypłata środków z programu

Tym, co zastanawia przyszłych użytkowników programu, są sposoby ewentualnej wcześniejszej wypłaty środków zgromadzonych przez lata oszczędzania. Jak najbardziej będzie to możliwe, choć istnieją określone ograniczenia i wytyczne dotyczące kwoty wypłaty czy powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jednak, co ważne, po ukończeniu 60. roku życia, gdy środki zaczną być wypłacane, a pracownik będzie dalej pracował, to składki czy dopłaty od rządu nie będą już naliczane i dodawane na konto PPK.

PPK z punktu widzenia pracodawcy

Z punktu widzenia pracodawcy Pracownicze Plany Kapitałowe są sposobem na zapewnienie przedsiębiorstwu wizerunku pełnego inicjatywy i solidnego chlebodawcy. Składka jaką będzie opłacał pracodawca składa się z dwóch części – pierwsza z nich jest obowiązkowa, czyli wspomniane wcześniej 1,5%, oraz dobrowolna wynosząca do 2,5% od wynagrodzenia brutto pracownika. W związku z Pracowniczym Planem Kapitałowym na pracodawcy ciąży szereg obowiązków, do których należą między innymi uwzględnienie kosztów związanych z uaktualnieniem systemów kadrowo-płacowych czy innych korelujących z tymże programem, poinformowanie pracowników o programie czy wybór odpowiedniej instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy. Brak wywiązania się z któregokolwiek z obowiązków wiąże się z karami grzywny. Aby im zapobiec, należy odpowiednio przygotować się do wprowadzanych przez rząd zmian lub skorzystać z fachowej pomocy biura rachunkowego. Osoby prowadzące biura są przygotowane merytorycznie do wszelkich zmian w prawie, więc będą idealnym rozwiązaniem dla pracodawcy, który chce wprowadzić zmiany w swojej firmie zgodnie z przepisami i bez żadnych zakłóceń.

Na rynku obok PPK, dostępne były już od 2004 roku Pracownicze Programy Emerytalne, które zakładają odkładanie środków w III filarze systemu emerytalnego. Różnią się od PPK tym, iż na pracownikach nie ciąży przymus dokładania się do oszczędności, jakie są pomnażane na podstawie tego programu. Obowiązek ten leży jedynie po stronie pracodawcy, a pracownik może dokładać się do oszczędności na podstawie dobrowolności. Pracownicze Plany Kapitałowe powstały jednak z prostego powodu – otóż PPE nie cieszyły się zbytnią popularnością, a problem niskich emerytur dalej postępował i pogłębiał się. Odpowiedzią na to jest więc nowy program, który zakłada polepszenie warunków ekonomicznych przyszłych emerytów.

Źródło: Mddp-outsourcing.pl – księgowość zewnętrzna Warszawa

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *