Jak zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń transportu pionowego?

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń transportu pionowego?

Urządzeniami transportu pionowego nazywamy specjalistyczne sprzęty, przeznaczone do podnoszenia osób i towarów na daną wysokość. Niektóre z nich, np. wózki widłowe, wchodzą w skład wyposażeniu magazynów czy sklepów, inne zaś, takie jak podnośniki koszowe wykorzystywane są między innymi przy budowie, naprawie i konserwacji linii wysokiego napięcia i innych elementów infrastruktury. Osoba operująca tego typu urządzeniem powinna posiadać odpowiednie uprawnienia. W jaki sposób je zdobyć?

Wymagania wobec operatora urządzeń transportu pionowego

Każda osoba pracująca jako operator urządzenia transportu pionowego powinna spełniać wymogi opisane w stosownych rozporządzeniach – dla wózków jezdniowych silnikowych, nazywanych potocznie wózkami widłowymi, wymagania te opisane są w paragrafie 4.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykorzystaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Stwierdzają one, że operator musi:

  • Być osobą pełnoletnią
  • Posiadać stosowne uprawnienia, zgodne z odrębnymi przepisami
  • Posiadać imienne zezwolenie na obsługę wózka widłowego wystawione przez pracodawcę i ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy

Gdzie zdobyć uprawnienia operatora?

Osoba starająca się o pracę w charakterze operatora wózka zobowiązana jest do ukończenia specjalnego kursu, kończącego się egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. W tym momencie kandydat ma do wyboru wziąć udział w szkoleniu realizowanym przez zewnętrzne firmy lub w szkoleniu wewnętrznym, organizowanym przez pracodawcę. Różnica tkwi w tym, że po ukończeniu szkolenia wewnętrznego operator może obsługiwać wózek widłowy jedynie na terenie danego zakładu pracy – po zmianie pracodawcy jego uprawnienia stają się nieważne. Uprawnienia zdobyte w zewnętrznej firmie uprawniają do podjęcia zatrudnienia w każdym zakładzie pracy na terenie kraju. Plusem szkoleń wewnętrznych jest jednak pokrycie przez pracodawcę jego kosztów – niektórzy pracodawcy decydują się na opłacenie szkoleń pracowniczych w zewnętrznych firmach.

Jak wygląda kurs?

W ramach kursu kandydat na operatora przechodzi badania psychologiczne i bierze udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych (również z zakresu bezpieczeństwa). Organizatorzy szkoleń są zobowiązani zapewnić mu dodatkowo materiały dydaktyczne. Po zakończeniu kursu operator podchodzi do egzaminu – po jego zdanie otrzymuje legitymację ze zdjęciem, potwierdzającą posiadane uprawnienia. Kurs zwykle trwa około tygodnia.

Firma Ramirent to jedno z wiodących na polskim rynku przedsiębiorstw specjalizujących się w wypożyczaniu wysokiej klasy urządzeń roboczych, w tym wózków i podnośników, a także maszyn budowlanych. Swoim klientom oferuje także profesjonalne kursy szkoleniowe, także kursy obsługi urządzeń transportu pionowego.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń transportu pionowego?
5 (100%) 2 vote[s]

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *