Wyjaśniamy, gdzie i jak można zamontować zbiornik na propan

Na etapie projektowania instalacji gazowej dla domu i wszystkich związanych z tym elementów, inwestor staje przed kilkoma ważnymi decyzjami. Wybór odpowiedniego zbiornika na gaz to zadanie niełatwe i wymaga rozeznania się w swoich potrzebach. Konieczne jest też sprawdzenie dostępności zbiorników na rynku. Jednak to dopiero połowa drogi, ponieważ wraz z wyborem zbiornika na gaz, trzeba zadecydować, gdzie na terenie posesji go ulokować. Jakie są możliwości? Gdzie najlepiej postawić zbiornik i jak odbywa się jego montaż? Podpowiadamy i wyjaśniamy.

Naziemny czy podziemny zbiornik na gaz?

Kwestia wyboru pomiędzy naziemnym zbiornikiem na gaz a podziemnym zbiornikiem jest często podyktowana wielkością działki i możliwością znalezienia mu odpowiedniego miejsca. Oczywiście niejednokrotnie decydujące są również względy ekonomiczne, ponieważ podziemne zbiorniki na gaz są droższe, niż ich naziemne odpowiedniki. Jednak co do lokalizacji, należy wiedzieć, że nie jest to kwestia całkowicie dowolna.

Ważną regulacją prawną dla inwestorów i firm przeprowadzających prace związane z projektem i budową nowej instalacji na gaz propan, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu tym określono minimalne odległości, jakie dany zbiornik musi zachować w stosunku do budynków mieszkalnych, granicy sąsiedniej działki, studzienek kanalizacyjnych i linii wysokiego napięcia. Wszystkie wymienione to kwestie ważne i nie należy ich lekceważyć, ponieważ w grę wchodzi bezpieczeństwo najbliższego otoczenia zbiornika.

Lokalizacja zbiornika na gaz propan

Oprócz minimalnych odległości, jakie należy zachować wybierając lokalizację zbiornika na gaz, należy pamiętać także o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim zbiornik nie może być ulokowany w zagłębieniu terenu. Nawet jeżeli jest to zbiornik podziemny i chcielibyśmy wykorzystać takie zagłębienie, jako dół pod zbiornik, to jest to absolutnie zabronione przepisami bezpieczeństwa. Ponadto lokalizacja zbiornika jest także uzależniona od jego wielkości.

Minimalne odległości określone w ustawie są inne dla zbiorników o pojemności 2700 l oraz inne dla tych o pojemności 4850 l. I tak, minimalna odległość od budynków mieszkalnych dla zbiornika o pojemności 2700 l wynosi 3 m przy zbiorniku naziemnym i 1 m przy zbiorniku podziemnym. Natomiast odległość dla zbiornika o pojemności 4850 l to 5 m przy zbiorniku naziemnym i 2,5 m przy zbiorniku podziemnym. Minimalna odległość mniejszego ze zbiorników od ogrodzenia czy granicy sąsiedniej działki wynosi 1,5 m dla zbiornika naziemnego i 0,5 m dla zbiornika podziemnego. Natomiast w przypadku większego pojemnościowo zbiornika jest to 2,5 m dla naziemnego i 1,25 m dla podziemnego. Ponadto niezależnie od wielkości zbiornika na gaz, musi on być oddalony co najmniej 8 m od studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu oraz 3 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej przy napięciu mniejszym niż 1 kV i 15 m od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej przy napięciu większym bądź równym niż 1kV.

Montaż zbiornika na gaz propan

Montaż zbiornika naziemnego na propan jest zdecydowanie łatwiejszy i mniej kłopotliwy, niż montaż zbiornika podziemnego. Jednak w obu przypadkach należy pamiętać o zapewnieniu im odpowiedniego podłoża. Zarówno zbiornik podziemny, jak i naziemny musi być posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Gwarantuje to stabilność, a tym samym wykluczenie ryzyka wycieku gazu na skutek nieszczelności. Należy pamiętać, aby grunt pod płytę fundamentową również był odpowiednio przygotowany, zagęszczony i utwardzony. Płyta fundamentowa może mieć grubość od 12 do 20 cm i musi znajdować się pod całą powierzchnią zbiornika. W przypadku zbiornika podziemnego niezbędne jest także wykonanie wykopu. Dla przykładu, wybierając zbiornik o pojemności 2700 l, wykop musi mieć długość 4,6 m, szerokość 3,5 m, a głębokość 2,2 m. Oczywiście wraz ze wzrostem pojemności zbiornika na gaz propan, zwiększają się także wymagane wymiary wykopu. Nie należy także zapomnieć o późniejszej potrzebie wywiezienia nadmiaru ziemi.

Źródło: LPG Direct – dostawca gazu grzewczego i LPG

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *