Jak często zmieniane są kursy walut

Jak często zmieniane są kursy walut

Wyjazdy turystyczne, praca za granicą czy inwestowanie na rynku walutowym – wszystko to sprawia, że zaczynamy interesować się wymianą walut, a więc także ich kursami. Jak wiadomo kursy walut nie są stałe, wręcz przeciwnie, wciąż ulegają zmianom, a ich ceny na przemian spadają i rosną. Z czego jednak wynikają te zmiany oraz jak często aktualizowane są kursy walut?

Co wpływa na zmiany kursu walut?

Czym jest kurs walutowy? Jest to cena jednej waluty wyrażona w innej. Ceny te nie są jednak stabilne, kursy bowiem nieustannie się zmieniają. Zmiany te odczuwamy nie tylko kupując i sprzedając waluty w związku z zagranicznymi wyjazdami czy inwestycjami na rynku walutowym, ale też w codziennym życiu, np. gdy robimy zakupy czy tankujemy benzynę. Ceny paliwa i towarów również bowiem uzależnione są od sytuacji na rynku walut, a to poprzez import i eksport surowców. Gorsza pozycja złotówki przy umocnieniu popularnych walut, np. funta brytyjskiego, euro czy dolara amerykańskiego, skutkuje wzrostem cen i na odwrót. Skąd jednak wynikają te wahania? Chociaż na kursy walut mają wpływ czynniki makroekonomiczne, stan gospodarki, stopa procentowa czy inflacja, a także zdarzenia gospodarcze i polityczne, to na co dzień za kurs walut odpowiedzialna jest każda ich wymiana. Działa tu więc zasada popytu i podaży: im większy popyt na daną walutę, tym wyższa jej cena. A trzeba tu zaznaczyć, że każdego dnia, w każdej sekundzie, dokonywane są miliony transakcji walutowych, zarówno tych pomniejszych, przez prywatnych inwestorów, jak i tych na większą skalę, dokonywanych np. przez banki, rządy państw i różne instytucje. Dlatego też kursy walutowe zmieniają się nieustannie, w każdej sekundzie.

Częstotliwość zmian kursów walutowych

Informacje o tych transakcjach trafiają do największych agencji, takich jak Reuters czym Bloomberg, które na tej podstawie wyliczają uśredniony kurs. Dane te są następnie podawane klientom agencji informacyjnych i w ten sposób powstają wykresy zmian kursów walutowych dostępne w kantorach oraz bankach. Częstotliwość aktualizacji tych zmian zależy od danej instytucji. W przypadku kantorów internetowych, takich jak kantor Centnet.pl, aktualizacje są zazwyczaj bardzo częste i następują nawet co kilka sekund. Inaczej jest w przypadku kursu NBP, który aktualizowany jest raz na dzień, o godzinie 11 i stanowi uśrednioną wartość kursów ze wszystkich transakcji walutowych dokonanych danego dnia. Wahania kursów walut mają znaczenie dla handlowców, banków i instytucji, ale też inwestorom oraz spekulantom.

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *