Jakie usługi oferują nowoczesne firmy windykacyjne?

Jakie uslugi oferuja nowoczesne firmy windykacyjne

Współczesne firmy windykacyjne podejmują współpracę z przedsiębiorcami reprezentującymi najróżniejsze branże, oferując swoim klientom wiele innowacyjnych usług. Wymieniamy te najpopularniejsze i pozwalające na skuteczną windykację długów.

Monitoring płatności

Zatory płatnicze są wskazywane przed przedsiębiorców jako główny czynnik hamujący rozwój ich firmy. Mniej środków ma działalność bieżącą to też mniej zasobów finansowych na inwestycje

Usługa polega na przekazywaniu dłużnikom informacji o nadchodzących terminach spłaty, ewentualnych spóźnieniach i innych uchybieniach.

Monitoring płatności pomaga znacząco poprawić płynność i unikać problemów zanim one powstaną.

Regularne przypominanie o nadchodzących lub mijających terminach płatności działa mobilizująco na płatników i zmniejsza ryzyko występowania przeterminowanych należności.

Główne korzyści z monitoringu płatności to poprawa wpływów gotówki, niższe koszty obsługi poza firmą, oraz wizerunek rzetelnej firmy dbającej o swoje finanse.

Efekty działań są już widoczne po trzech miesiącach, a poprawa wpływów może nawet sięgnąć 30%.

Windykacja międzynarodowa

Wierzyciele długów zagranicznych mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Przekazywanie sprawy odzyskania należności pod kuratelę zagranicznej firmy bywa kłopotliwe i naraża klientów na dodatkowe, a co gorsza nieprzewidziane, koszty. Część polskich agencji windykacyjnych wyszła naprzeciw tym potrzebom klientów, oferując im usługi dochodzenia ich praw poza granicami Polski. Zlecający odzyskanie długu może mieć pewność, że windykatorzy podejmą stosowne kroki zgodne z prawem kraju, w którym znajduje się dłużnik. Rozwiązanie przede wszystkim wygodne, bezpieczne i pozwalające na klarowne oszacowanie kosztów usługi. Nie bez znaczenia jest czas, sprawa nabierze bowiem biegu formalnego znacznie szybciej, a przepływ bieżących informacji między stronami będzie sprawniejszy niż w przypadku zatrudnienia zagranicznej firmy windykacyjnej.

Wywiad gospodarczy

Niektóre okoliczności wymagają przedsięwzięcia specjalnych kroków – ta usługa jest jednym z nich. Pozwala na uzyskanie w legalny sposób szczegółowych informacji na temat potencjalnego wspólnika lub kontrahenta. Najlepsze firmy deklarują, że dane są pozyskiwanie przy użyciu nowoczesnych narzędzi przez uprawnione z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji osoby. Przygotowane w ten sposób raporty są pomocne przy określaniu stanu majątkowego, ryzyka transakcji albo inwestycji, a także są użyteczne przy planowaniu strategii firmy. Wywiad może mieć również charakter prewencyjny: pozwala określić ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trudności ze spłatą zobowiązań przez kontrahenta.

Kupno wierzytelności

Jeżeli wszystkie środki zawiodły, a rokowania odzyskania pieniędzy od dłużnika nie są pomyślne, to warto rozważyć wówczas sprzedaż długu. Niektóre firmy windykacyjne chętnie skupują niemal każde wierzytelności, zatem pierwsze, co należałoby zrobić w tej sytuacji, to zasięgnięcie informacji w wybranych agencjach i przedstawienie oferty sprzedaży długów, których nie możemy odzyskać.

Sprawdzone metody w nowym wydaniu

Skuteczna windykacja składa się z wielu elementów, a jednym z najważniejszych jest odpowiednie podejście do dłużnika. Niektóre firmy specjalizują się w zbieraniu należności od większych dłużników (np. przedsiębiorstw), a jeszcze inne stawiają na indywidualne kontakty z dłużnikami. W tym drugim przypadku podejmowane działania mogą przynieść pożądane dla wierzyciela efekty, a jest to m.in. windykacja terenowa. Polubowne negocjacje są zazwyczaj pierwszym etapem windykacji, rozpoczynając cały proces próbami nawiązania telefonicznego kontaktu z dłużnikiem. Część firm windykacyjnych  oferuje kompleksowe podejście do sprawy i samodzielnie załatwia formalności sądowe, które ostatecznie prowadzą do uzyskania wyroku z tytułem wykonawczym i interwencji komornika sądowego wobec osoby posiadającej dług.

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *