Niedobór kierowców w branży transportowej – jak można minimalizować skutki?

Niedobor kierowcow w branzy transportowej – jak mozna minimalizowac skutki

Obecnie w Polsce istnieje bardzo dużo firm transportowych, które prowadzą działania na terenie Polski, a także krajów europejskich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej niektóre firmy wyspecjalizowały się właśnie w transporcie zagranicznym, przez co polskie przedsiębiorstwa transportowe posiadają jeden z największych udziałów w ogólnym transporcie europejskim. Sytuacja taka ma bardzo duży wpływ na zatrudnienie w transporcie, szczególnie jeżeli chodzi o kierowców zawodowych z uprawnieniami na samochody ciężarowe.

Czy brakuje kierowców do transportu krajowego i zagranicznego?

W skutek rozwoju gospodarki transportowej oraz ciągłych obostrzeń przepisów unijnych dotyczących transportu lądowego, coraz częściej pojawiają się problemy z naborem kierowców w tej branży. Dotykają one krajowych firm dostawczych, np. firm kurierskich i spedycyjnych, ale najbardziej odczuwalne jest to w przypadku dużych przedsiębiorstw nastawionych na działania za granicą. Unijne przepisy coraz częściej i bardziej szczegółowo regulują czas pracy kierowców zawodowych, jak również dobowe i tygodniowe obowiązkowe przerwy w prowadzeniu pojazdów, narzucając równocześnie obowiązek elektronicznej rejestracji pracy kierowców. Nieprzestrzeganie przepisów jest surowo karane. Sytuacja taka oczywiście ma pomóc realizować politykę bezpiecznego transportu, ale jednocześnie zmusza wszystkie firmy transportowe do zwiększenia zatrudnienia i rozbudowy floty pojazdów. Duże zapotrzebowanie na pracowników w tej branży powoduje, iż obecnie może brakować w Polsce nawet około 100 tysięcy kierowców zawodowych.

Jak można minimalizować skutki niedoboru kierowców w branży transportowej?

W związku z brakiem możliwości zatrudnienia nowych pracowników firmy mogą niwelować straty, a nawet generować większe zyski przy użyciu nowoczesnych technologii. Aby tego dokonać, warto zapoznać się i zacząć wdrażać rozwijającą się technologię systemów telematycznych. Należą tutaj specjalistyczne systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie całą flotą pojazdów i monitoring pracy kierowców. Systemy takie potrafią gromadzić i analizować wszystkie dane związane z przebiegiem trasy, dzięki czemu w wyniku końcowym zarówno firma, jak i pracownik otrzymuje wiele cennych informacji umożliwiających optymalizację czasu pracy i ekonomii jazdy. Systemy tego typu są w stanie analizować ruch drogowy począwszy od miejsca załadunku, aż do punktu docelowego, dzięki czemu najkorzystniejsze trasy wyznaczane są na bieżąco z uwzględnieniem wszelkich niedogodności na drogach. Dzięki skracaniu trasy i czasu dostawy, firma transportowa może rocznie zaoszczędzić nawet 20% wydatków związanych z kosztami paliwa, na co wskazują badania w innych krajach europejskich, gdzie systemy telematyczne są stosowane na szeroką skalę.

Innym przykładem działania takiego systemu jest bieżąca i ciągła kontrola wszystkich parametrów jazdy, łącznie z prędkością, dynamiką, stylem i trzymaniem się wyznaczonych tras przez kierowcę. Analiza i zbieranie takich danych ma bardzo duży wpływ na kulturę jazdy wszystkich pracowników firmy, a szczególnie wpływa na przestrzeganie przez nich obowiązujących przepisów drogowych. Dzięki temu dość istotnie zmniejsza się ryzyko kolizji i wypadków oraz przestojów z nimi związanymi. Bezszkodowy transport drogowy ma także bardzo duże znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty ubezpieczenia całej floty i prowadzonej działalności.

Mając na uwadze przedstawioną sytuację na rynku pracy oraz korzyści jakie mogą nam przynieść nowoczesne rozwiązania telematyczne, warto poważnie zastanowić się nad wdrożeniem takich systemów w każdej firmie transportowej. Badania rynku wskazują, iż systemy tego typu mogą się zwrócić nawet do roku od zakupu licencji.

Inspirowane: Telematics.tomtom.com/pl_pl – zarządzanie flotą

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *