Jak wybrać najlepszą ofertę bankową? Porównanie kredytów, lokat i ubezpieczeń w listopadzie 2023 roku

banki oferty kredyty lokaty

Banki to instytucje, które oferują nam różne produkty finansowe, takie jak kredyty, lokaty czy ubezpieczenia. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, a także warunki, które należy spełnić, aby z nich skorzystać. Jak więc wybrać najlepszą ofertę bankową, która będzie dopasowana do naszych potrzeb i możliwości? W tym artykule przedstawimy porównanie najciekawszych ofert kredytów, lokat i ubezpieczeń, które są dostępne w listopadzie 2023 roku. Dowiesz się, na co zwracać uwagę przy wyborze produktu bankowego, jak obliczać jego opłacalność i jak uniknąć pułapek i ukrytych kosztów. Zapraszamy do lektury!

Kredyty

Kredyty to jedne z najpopularniejszych produktów bankowych, które pozwalają nam sfinansować różne cele, takie jak zakup mieszkania, samochodu, remont, wakacje czy po prostu zaspokojenie bieżących potrzeb. Kredyty dzielą się na różne rodzaje, w zależności od celu, kwoty, okresu, sposobu zabezpieczenia i oprocentowania. W tym rozdziale porównamy trzy najczęściej wybierane typy kredytów: kredyty gotówkowe, hipoteczne i samochodowe.

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe to kredyty, które możemy przeznaczyć na dowolny cel i nie musimy go udowadniać bankowi. Są to kredyty zazwyczaj na niewielkie kwoty (od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych) i na krótki lub średni okres (od kilku miesięcy do kilku lat). Kredyty gotówkowe są łatwo dostępne, ponieważ nie wymagają zbyt wielu formalności i dokumentów. Nie musimy też mieć żadnego zabezpieczenia, takiego jak hipoteka czy poręczenie. Wystarczy, że mamy stałe źródło dochodu i dobrą historię kredytową.

Zaletą kredytów gotówkowych jest to, że możemy je szybko otrzymać i wykorzystać na co chcemy. Wadą jest to, że mają one zwykle wysokie oprocentowanie i prowizję, co sprawia, że są drogie w spłacie. Dlatego warto porównywać oferty różnych banków i wybierać te, które mają najniższe koszty i najlepsze warunki.

Przykład: Chcemy wziąć kredyt gotówkowy na 10 000 zł na 2 lata. Porównujemy oferty trzech banków:

 • Bank A oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 8%, prowizją 5% i ratą miesięczną 461,41 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 10 873,84 zł, a RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) 16,37%.
 • Bank B oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 7%, prowizją 3% i ratą miesięczną 448,72 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 10 769,28 zł, a RRSO 14,22%.
 • Bank C oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 6%, prowizją 2% i ratą miesięczną 436,32 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 10 671,68 zł, a RRSO 12,21%.

Jak widać, najkorzystniejszą ofertą jest kredyt z banku C, który ma najniższe oprocentowanie, prowizję i ratę, a także najniższy całkowity koszt i RRSO. Dzięki temu zaoszczędzimy ponad 200 zł w porównaniu z kredytem z banku A.

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne to kredyty, które przeznaczamy na zakup lub budowę nieruchomości, takiej jak mieszkanie, dom, działka czy lokal użytkowy. Są to kredyty na duże kwoty (od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych) i na długi okres (od kilkunastu do kilkudziesięciu lat). Kredyty hipoteczne wymagają zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, którą kupujemy lub budujemy. Musimy też spełnić szereg warunków, takich jak zdolność kredytowa, wkład własny, ubezpieczenie, zaświadczenie o dochodach i kosztach budowy.

Zaletą kredytów hipotecznych jest to, że pozwalają nam zrealizować marzenie o własnym domu lub mieszkaniu. Wadą jest to, że są one trudne do uzyskania i wiążą się z wieloma ryzykami, takimi jak utrata pracy, spadek wartości nieruchomości, wzrost stóp procentowych czy problemy z terminową spłatą. Dlatego warto dokładnie analizować swoją sytuację finansową i przyszłe plany, zanim zdecydujemy się na kredyt hipoteczny.

Przykład: Chcemy wziąć kredyt hipoteczny na 300 000 zł na 25 lat. Porównujemy oferty trzech banków:

 • Bank A oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 3%, marżą 1,5%, prowizją 2% i ratą miesięczną 1 418,75 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 425 625 zł, a RRSO 4,67%.
 • Bank B oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 2,5%, marżą 1%, prowizją 1,5% i ratą miesięczną 1 342,03 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 403 209 zł, a RRSO 3,87%.
 • Bank C oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 2%, marżą 0,5%, prowizją 1% i ratą miesięczną 1 267,14 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 380 143 zł, a RRSO 3,09%.

Jak widać, najkorzystniejszą ofertą jest kredyt z banku C, który ma najniższe oprocentowanie, marżę, prowizję i ratę, a także najniższy całkowity koszt i RRSO. Dzięki temu zaoszczędzimy ponad 45 000 zł w porównaniu z kredytem z banku A.

Kredyty samochodowe

Kredyty samochodowe to kredyty, które przeznaczamy na zakup pojazdu, takiego jak samochód, motocykl, skuter, rower elektryczny czy hulajnoga. Są to kredyty na średnie kwoty (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych) i na średni okres (od kilku miesięcy do kilku lat). Kredyty samochodowe mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone. W przypadku kredytów zabezpieczonych, bank ma prawo do przejęcia pojazdu w razie niespłacenia kredytu. W przypadku kredytów niezabezpieczonych, bank nie ma takiego prawa, ale za to kredyt jest droższy. Kredyty samochodowe mogą być też udzielane przez banki lub przez salony samochodowe.Zaletą kredytów samochodowych jest to, że pozwalają nam nabyć pojazd, który spełnia nasze oczekiwania i potrzeby. Wadą jest to, że zwiększają nasze zadłużenie i obciążają nas dodatkowymi kosztami, takimi jak ubezpieczenie, opłaty rejestracyjne, podatek od czynności cywilnoprawnych czy serwis. Dlatego warto porównywać oferty różnych banków i salonów samochodowych i wybierać te, które mają najniższe koszty i najlepsze warunki.Przykład: Chcemy wziąć kredyt samochodowy na 20 000 zł na 4 lata. Porównujemy oferty trzech banków i trzech salonów samochodowych:

 • Bank A oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 10%, prowizją 3% i ratą miesięczną 507,65 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 24 367,20 zł, a RRSO 14,56%. Kredyt jest niezabezpieczony.
 • Bank B oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 8%, prowizją 2% i ratą miesięczną 488,79 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 23 461,92 zł, a RRSO 12,34%. Kredyt jest zabezpieczony hipoteką na innym pojeździe.
 • Bank C oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 6%, prowizją 1% i ratą miesięczną 470,21 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 22 570,08 zł, a RRSO 10,21%. Kredyt jest zabezpieczony cesją praw z ubezpieczenia.
 • Salon A oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 5%, prowizją 0% i ratą miesięczną 460,37 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 22 097,76 zł, a RRSO 9,12%. Kredyt jest zabezpieczony rezerwacją własności.
 • Salon B oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 4%, prowizją 0% i ratą miesięczną 451,58 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 21 675,84 zł, a RRSO 8,12%. Kredyt jest zabezpieczony zastawem rejestrowym.
 • Salon C oferuje nam kredyt z oprocentowaniem nominalnym 3%, prowizją 0% i ratą miesięczną 442,83 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 21 255,84 zł, a RRSO 7,12%. Kredyt jest niezabezpieczony.

Jak widać, najkorzystniejszą ofertą jest kredyt z salonu C, który ma najniższe oprocentowanie, prowizję i ratę, a także najniższy całkowity koszt i RRSO. Dzięki temu zaoszczędzimy ponad 3 000 zł w porównaniu z kredytem z banku A.

Lokaty

Lokaty to produkty bankowe, które pozwalają nam oszczędzać i zarabiać na odsetkach. Polegają na tym, że wpłacamy określoną kwotę na konto bankowe na ustalony czas i otrzymujemy gwarantowane oprocentowanie. Lokaty dzielą się na różne rodzaje, w zależności od okresu, oprocentowania, sposobu naliczania odsetek i możliwości wcześniejszego zerwania. W tym rozdziale porównamy trzy najczęściej wybierane typy lokat: lokaty terminowe, progresywne i strukturyzowane.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe to lokaty, które mają ściśle określony czas trwania, np. 3, 6, 12 lub 24 miesiące. Oprocentowanie jest stałe i z góry ustalone przez bank. Odsetki są naliczane na koniec okresu lub co miesiąc i dodawane do kapitału lub wypłacane na inne konto. Lokaty terminowe nie można zerwać przed upływem umówionego czasu lub można to zrobić tylko z utratą odsetek. Lokaty terminowe są bezpieczne i proste, ale mają niskie oprocentowanie i nie chronią przed inflacją.

Zaletą lokat terminowych jest to, że wiemy dokładnie, ile zarobimy i kiedy otrzymamy pieniądze. Wadą jest to, że nie możemy swobodnie dysponować swoimi oszczędnościami i musimy się liczyć z możliwością spadku siły nabywczej pieniądza. Dlatego warto porównywać oferty różnych banków i wybierać te, które mają najwyższe oprocentowanie i najkrótszy okres.

Przykład: Chcemy założyć lokatę terminową na 10 000 zł. Porównujemy oferty trzech banków:

 • Bank A oferuje nam lokatę na 12 miesięcy z oprocentowaniem 2% i odsetkami naliczanymi na koniec okresu. Po roku otrzymamy 10 200 zł, a ROR (stopa zwrotu z inwestycji) wyniesie 2%.
 • Bank B oferuje nam lokatę na 6 miesięcy z oprocentowaniem 1,5% i odsetkami naliczanymi co miesiąc i dodawanymi do kapitału. Po pół roku otrzymamy 10 075,23 zł, a ROR wyniesie 1,51%.
 • Bank C oferuje nam lokatę na 3 miesiące z oprocentowaniem 1% i odsetkami naliczanymi co miesiąc i wypłacanymi na inne konto. Po kwartale otrzymamy 10 030 zł, a ROR wyniesie 1,2%.

Jak widać, najkorzystniejszą ofertą jest lokata z banku C, która ma najwyższe oprocentowanie i najkrótszy okres. Dzięki temu zarobimy więcej i szybciej niż na lokatach z banków A i B.

Lokaty progresywne

Lokaty progresywne to lokaty, które mają zmienny czas trwania i zmiennie oprocentowanie. Polegają na tym, że im dłużej trzymamy pieniądze na koncie, tym wyższe oprocentowanie otrzymujemy. Oprocentowanie jest zwykle podzielone na kilka progów, np. 1% do 3 miesięcy, 2% do 6 miesięcy, 3% do 9 miesięcy i 4% do 12 miesięcy. Odsetki są naliczane na koniec każdego progu i dodawane do kapitału lub wypłacane na inne konto. Lokaty progresywne można zerwać w dowolnym momencie, ale wtedy tracimy prawo do wyższego oprocentowania. Lokaty progresywne są atrakcyjne i elastyczne, ale mają ograniczoną dostępność i często wymagają wysokiej kwoty minimalnej.

Zaletą lokat progresywnych jest to, że możemy liczyć na coraz wyższe odsetki, jeśli nie potrzebujemy pieniędzy na bieżąco. Wadą jest to, że musimy się zdecydować na długi okres oszczędzania, aby uzyskać maksymalne oprocentowanie, a w razie potrzeby stracimy część zysku. Dlatego warto porównywać oferty różnych banków i wybierać te, które mają najwyższe oprocentowanie i najniższą kwotę minimalną.

Przykład: Chcemy założyć lokatę progresywną na 10 000 zł. Porównujemy oferty trzech banków:

 • Bank A oferuje nam lokatę z oprocentowaniem 1% do 3 miesięcy, 2% do 6 miesięcy, 3% do 9 miesięcy i 4% do 12 miesięcy. Odsetki są naliczane na koniec każdego progu i dodawane do kapitału. Po roku otrzymamy 10 407,01 zł, a ROR wyniesie 4,07%. Kwota minimalna wynosi 5 000 zł.
 • Bank B oferuje nam lokatę z oprocentowaniem 1,5% do 3 miesięcy, 2,5% do 6 miesięcy, 3,5% do 9 miesięcy i 4,5% do 12 miesięcy. Odsetki są naliczane na koniec każdego progu i wypłacane na inne konto. Po roku otrzymamy 10 425 zł, a ROR wyniesie 4,25%. Kwota minimalna wynosi 10 000 zł.
 • Bank C oferuje nam lokatę z oprocentowaniem 2% do 3 miesięcy, 3% do 6 miesięcy, 4% do 9 miesięcy i 5% do 12 miesięcy. Odsetki są naliczane na koniec każdego progu i dodawane do kapitału. Po roku otrzymamy 10 442,61 zł, a ROR wyniesie 4,43%. Kwota minimalna wynosi 20 000 zł.

Jak widać, najkorzystniejszą ofertą jest lokata z banku C, która ma najwyższe oprocentowanie i największy zysk. Jednak, aby z niej skorzystać, musimy mieć co najmniej 20 000 zł. Jeśli nie mamy takiej kwoty, to lepszą ofertą jest lokata z banku B, która ma nieco niższe oprocentowanie, ale nie wymaga kwoty minimalnej.

Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane to lokaty, które łączą w sobie cechy lokat i instrumentów pochodnych, takich jak opcje, kontrakty terminowe czy swap. Polegają na tym, że część kapitału jest zabezpieczona i oprocentowana jak na zwykłej lokacie, a część jest zależna od wyniku inwestycji na rynku finansowym, np. od kursu waluty, akcji, indeksu czy surowca. Oprocentowanie jest więc zmiennie i nie jest gwarantowane przez bank. Odsetki są naliczane na koniec okresu i dodawane do kapitału lub wypłacane na inne konto. Lokaty strukturyzowane mają zwykle długi czas trwania, np. 12, 24 lub 36 miesięcy. Lokaty strukturyzowane nie można zerwać przed upływem umówionego czasu lub można to zrobić tylko z utratą części kapitału. Lokaty strukturyzowane są ryzykowne i skomplikowane, ale mogą dać wysoki zysk.

Zaletą lokat strukturyzowanych jest to, że dają nam szansę na zarobienie więcej niż na zwykłych lokatach, jeśli trafimy z prognozą rynkową. Wadą jest to, że możemy stracić część lub całość kapitału, jeśli prognoza się nie sprawdzi. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami i ryzykiem lokaty strukturyzowanej, zanim zdecydujemy się na nią.

Przykład: Chcemy założyć lokatę strukturyzowaną na 10 000 zł. Porównujemy oferty trzech banków:

 • Bank A oferuje nam lokatę na 12 miesięcy z oprocentowaniem 1% gwarantowanym na 50% kapitału i zależnym od kursu euro na 50% kapitału. Jeśli kurs euro wzrośnie o co najmniej 10%, otrzymamy oprocentowanie 10% na drugiej połowie kapitału. Jeśli kurs euro wzrośnie mniej lub spadnie, otrzymamy oprocentowanie 0% na drugiej połowie kapitału. Po roku otrzymamy od 10 050 zł do 10 550 zł, a ROR wyniesie od 0,5% do 5,5%. Kwota minimalna wynosi 5 000 zł.
 • Bank B oferuje nam lokatę na 24 miesiące z oprocentowaniem 2% gwarantowanym na 75% kapitału i zależnym od indeksu WIG20 na 25% kapitału. Jeśli indeks WIG20 wzrośnie o co najmniej 20%, otrzymamy oprocentowanie 20% na drugiej części kapitału. Jeśli indeks WIG20 wzrośnie mniej lub spadnie, otrzymamy oprocentowanie 0% na drugiej części kapitału. Po dwóch latach otrzymamy od 10 150 zł do 10 650 zł, a ROR wyniesie od 0,74% do 3,18%. Kwota minimalna wynosi 10 000 zł.
 • Bank C oferuje nam lokatę na 36 miesięcy z oprocentowaniem 3% gwarantowanym na 100% kapitału i zależnym od ceny złota na 0% kapitału. Jeśli cena złota wzrośnie o co najmniej 30%, otrzymamy dodatkowe oprocentowanie 30% na cały kapitał. Jeśli cena złota wzrośnie mniej lub spadnie, nie otrzymamy dodatkowego oprocentowania. Po trzech latach otrzymamy od 10 927 zł do 14 203,10 zł, a ROR wyniesie od 2,87% do 12,32%. Kwota minimalna wynosi 20 000 zł.

Jak widać, najkorzystniejszą ofertą jest lokata z banku C, która ma najwyższe oprocentowanie gwarantowane i potencjalne, ale także najdłuższy okres i najwyższą kwotę minimalną. Jeśli nie mamy takiej kwoty, to lepszą ofertą jest lokata z banku A, która ma krótszy okres i niższą kwotę minimalną, ale także niższe oprocentowanie gwarantowane i potencjalne. Jeśli chcemy zaryzykować i liczymy na wysoki zysk, to możemy wybrać lokatę z banku B, która ma średni okres i oprocentowanie, ale także najwyższy poziom ryzyka.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia to produkty bankowe, które chronią nas przed różnymi zagrożeniami, takimi jak śmierć, choroba, wypadek, kradzież, pożar czy powódź. Polegają na tym, że płacimy regularnie określoną składkę na konto bankowe, a w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymujemy odszkodowanie lub świadczenie. Ubezpieczenia dzielą się na różne rodzaje, w zależności od przedmiotu, zakresu, sumy, okresu i sposobu wypłaty. W tym rozdziale porównamy trzy najczęściej wybierane typy ubezpieczeń: ubezpieczenia na życie, majątku i podróży.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie to ubezpieczenia, które zabezpieczają nas i naszych bliskich w razie śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Polegają na tym, że płacimy składkę na konto bankowe, a w razie naszej śmierci lub kalectwa bank wypłaca nam lub naszym uposażonym określoną sumę ubezpieczenia. Ubezpieczenia na życie mogą być typu ryzyka lub oszczędnościowego. W przypadku ubezpieczeń typu ryzyka, składka jest niska, ale nie ma zwrotu w przypadku braku zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku ubezpieczeń typu oszczędnościowego, składka jest wyższa, ale część z niej jest inwestowana i zwracana nam po zakończeniu umowy.

Zaletą ubezpieczeń na życie jest to, że zapewniają nam i naszym bliskim spokój i bezpieczeństwo finansowe w razie nieszczęścia. Wadą jest to, że są one kosztowne i wiążą się z wieloma ograniczeniami i wyłączeniami. Dlatego warto porównywać oferty różnych banków i wybierać te, które mają najniższą składkę i najszerszy zakres.

Przykład: Chcemy wykupić ubezpieczenie na życie na 100 000 zł. Porównujemy oferty trzech banków:

 • Bank A oferuje nam ubezpieczenie typu ryzyka na 10 lat z miesięczną składką 50 zł. W razie naszej śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu bank wypłaci nam 100 000 zł. W razie braku zdarzenia ubezpieczeniowego nie otrzymamy nic. Całkowity koszt ubezpieczenia wyniesie 6 000 zł, a ROR wyniesie od -100% do 1566,67%.
 • Bank B oferuje nam ubezpieczenie typu oszczędnościowego na 10 lat z miesięczną składką 100 zł. W razie naszej śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu bank wypłaci nam 100 000 zł. W razie braku zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymamy zwrot 80% wpłaconych składek, czyli 9 600 zł. Całkowity koszt ubezpieczenia wyniesie 12 000 zł, a ROR wyniesie od -20% do 733,33%.
 • Bank C oferuje nam ubezpieczenie typu oszczędnościowego na 10 lat z miesięczną składką 150 zł. W razie naszej śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu bank wypłaci nam 100 000 zł. W razie braku zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymamy zwrot 100% wpłaconych składek plus odsetki, czyli około 18 000 zł. Całkowity koszt ubezpieczenia wyniesie 18 000 zł, a ROR wyniesie od 0% do 455,56%.

Jak widać, najkorzystniejszą ofertą jest ubezpieczenie z banku C, które ma najwyższą składkę, ale także najwyższy zwrot i najniższy koszt. Dzięki temu nie stracimy nic, jeśli nic się nam nie stanie, a jeśli coś się stanie, to otrzymamy dużą sumę. Jeśli chcemy zapłacić mniej, to lepszą ofertą jest ubezpieczenie z banku B, które ma niższą składkę, ale także niższy zwrot i wyższy koszt. Jeśli chcemy zaryzykować i liczymy na wysoką sumę, to możemy wybrać ubezpieczenie z banku A, które ma najniższą składkę, ale także najniższy zwrot i najwyższy koszt.

Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenia majątku to ubezpieczenia, które chronią nasz majątek przed różnymi szkodami, takimi jak kradzież, pożar, powódź, grad, piorun, wybuch, zalanie czy zniszczenie. Polegają na tym, że płacimy składkę na konto bankowe, a w razie wystąpienia szkody bank wypłaca nam odszkodowanie w wysokości wartości majątku lub kosztów naprawy. Ubezpieczenia majątku mogą dotyczyć różnych przedmiotów, takich jak dom, mieszkanie, samochód, sprzęt elektroniczny, biżuteria, ubrania czy rower. Ubezpieczenia majątku mogą być obowiązkowe lub dobrowolne. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, składka jest ustalona przez państwo lub instytucję, np. OC samochodu czy ubezpieczenie od pożaru. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, składka jest ustalana przez bank w zależności od wartości i rodzaju majątku, zakresu ubezpieczenia i wysokości franszyzy.

Zaletą ubezpieczeń majątku jest to, że zabezpieczają nas przed stratami finansowymi, jeśli coś się stanie z naszym majątkiem. Wadą jest to, że są one drogie i wiążą się z wieloma ograniczeniami i wyłączeniami. Dlatego warto porównywać oferty różnych banków i wybierać te, które mają najniższą składkę i najszerszy zakres.

Przykład: Chcemy wykupić ubezpieczenie majątku na nasze mieszkanie o wartości 300 000 zł i nasz samochód o wartości 50 000 zł. Porównujemy oferty trzech banków:

 • Bank A oferuje nam ubezpieczenie mieszkania od pożaru, powodzi, kradzieży i zniszczenia z miesięczną składką 100 zł i franszyzą 500 zł. W razie szkody bank wypłaci nam odszkodowanie w wysokości wartości mieszkania lub kosztów naprawy. Bank oferuje nam także ubezpieczenie samochodu od kradzieży, kolizji, wandalizmu i zniszczenia z miesięczną składką 150 zł i franszyzą 1000 zł. W razie szkody bank wypłaci nam odszkodowanie w wysokości wartości samochodu lub kosztów naprawy. Całkowity koszt ubezpieczenia wyniesie 3 000 zł rocznie.
 • Bank B oferuje nam ubezpieczenie mieszkania od pożaru, powodzi, kradzieży i zniszczenia z miesięczną składką 80 zł i franszyzą 1000 zł. W razie szkody bank wypłaci nam odszkodowanie w wysokości wartości mieszkania lub kosztów naprawy. Bank oferuje nam także ubezpieczenie samochodu od kradzieży, kolizji, wandalizmu i zniszczenia z miesięczną składką 120 zł i franszyzą 2000 zł. W razie szkody bank wypłaci nam odszkodowanie w wysokości wartości samochodu lub kosztów naprawy. Całkowity koszt ubezpieczenia wyniesie 2 400 zł rocznie.
 • Bank C oferuje nam ubezpieczenie mieszkania od pożaru, powodzi, kradzieży i zniszczenia z miesięczną składką 60 zł i franszyzą 2000 zł. W razie szkody bank wypłaci nam odszkodowanie w wysokości wartości mieszkania lub kosztów naprawy. Bank oferuje nam także ubezpieczenie samochodu od kradzieży, kolizji, wandalizmu i zniszczenia z miesięczną składką 100 zł i franszyzą 3000 zł. W razie szkody bank wypłaci nam odszkodowanie w wysokości wartości samochodu lub kosztów naprawy. Całkowity koszt ubezpieczenia wyniesie 1 920 zł rocznie.

Jak widać, najkorzystniejszą ofertą jest ubezpieczenie z banku C, które ma najniższą składkę i najniższy koszt. 

 

Oceń post

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *