Kim jest prosument i jakie ma przywileje?

panele fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Liczba nowych instalacji podwaja się średnio co 12 miesięcy. Szacuje się, iż na koniec 2020 roku skumulowana ilość wyprodukowanej przez panele słoneczne energii elektrycznej wyniesie w naszym kraju aż 1,2-1,5 GW. W dużej części tak powstały prąd trafia do sieci ogólnokrajowej dzięki umowom pomiędzy prosumentami (prywatnymi producentami energii elektrycznej wytwarzanej przez mikroinstalację) a profesjonalnymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej. Kim jest prosument w kontekście instalacji fotowoltaicznych oraz jakie ma prawa i przywileje?

Kim jest prosument energii elektrycznej?

Prosument to konsument, który jednocześnie jest w jakimś stopniu zaangażowany w proces tworzenia danego produktu lub dobra. W kontekście energii elektrycznej jest to osoba, która konsumuje prąd, a jednocześnie wytwarza go dzięki własnej mikroinstalacji (takowa instalacja fotowoltaiczna według ustawy nie może mieć mocy większej niż 40 kW i nie może być podłączona do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV). Prosumentem energii elektrycznej mogą zostać zarówno osoby fizyczne prowadzące lub nie działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, jak i spółdzielnie, kościoły i grupy wyznaniowe. Co warto jednak zaznaczyć, zgodnie z zapisami w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii działalność gospodarcza prosumenta nie może się opierać na produkcji energii elektrycznej. Osobę prosumenta oraz przedsiębiorstwo z branży energetycznej łączyć musi ponadto zawsze tak zwana umowa kompleksowa.

Prosument energii elektrycznej ­– jakie ma przywileje oraz korzyści w naszym kraju?

Polski ustawodawca przygotował dla prosumentów energii elektrycznej wiele ułatwień oraz przywilejów. Spośród nich można wymienić między innymi brak konieczności uzyskania stosownego pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz bardzo uproszczony proces przyłączeniowy (prosument nie podlega ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która nakładałaby na niego powyższe obowiązki). Połączenie sieci domowej z ogólnodostępną jest realizowane w postaci zgłoszenia i nie wymaga koncesji wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oraz podpisania umowy przyłączeniowej. Kolejnymi przywilejami prosumentów energii elektrycznej jest możliwość rozliczania się z wybranym przez siebie przedsiębiorstwem energetycznym w postaci tak zwanych upustów bezgotówkowych (każdy 1 kWh przesłana operatorowi, daje tytuł do bezpłatnego odebrania 0,8 kWh).

Osoby planujące inwestycje w panele fotowoltaiczne przyłączone do sieci energetycznej mogą się starać o korzystnie oprocentowaną pożyczkę państwową (do maksymalnej kwoty 50 tysięcy złotych) lub rozłożenie płatności na raty. Co więcej, prosumenci mogą skorzystać również z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala odliczyć część kosztów, jakie pochłania instalacja, od kwoty koniecznego do zapłacenia podatku dochodowego.

Oceń post
Dom

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *