Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania?

umowa najmu mieszkania

Ogromne koszty zakupu mieszkania skutecznie utrudniają nabycie własnego „M”. W tej sytuacji bardzo wiele osób, które chcą się usamodzielnić, decydują się na najem mieszkania. I odwrotnie osoby, które mają duże dochody i oszczędności, bardzo chętnie lokują je w nieruchomościach, które później wynajmują. Najem mieszkania wiąże się z koniecznością sporządzenia umowy. Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania? Jakie informacje i zapisy powinny się w niej znaleźć?

Brak zobowiązania, możliwość częstej zmiany

Wiele osób w najmie mieszkania dopatruje się samych zalet. Takie rozwiązanie nie wiążę nas na stałe z jednym adresem, w razie kłopotów z sąsiadami, czy lokalizacją zmiana nie jest kłopotliwa. Rozwiązanie to doceniają także osoby, które często zmieniają pracę, w ten sposób mogą oszczędzić sobie kłopotliwych dojazdów, dopasowując miejsce zamieszkania do adresu, pod którym wykonują swoje służbowe obowiązki. Obie strony  najczęściej nurtują pewne wątpliwości, które należy jednoznacznie uregulować w umowie najmu, która służy zabezpieczeniu interesów najemcy, jak i właściciela nieruchomości.

Jak wygląda umowa najmu mieszkania?

Umowa najmu jest kluczowym dokumentem, dla obu stron. Ma zabezpieczyć interesy najmującego, chodzi o warunki wypowiedzenia umowy, wysokość opłat. Podobnie w przypadku właściciela, który udostępnia swoją nieruchomość, umowa ma ochronić jego mienie i zapewnić regularność opłat. W standardowej umowie najmu powinno znaleźć się:

 • miejsce i data zawarcia umowy
 • imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości obu stron
 • lokalizację (adres) wynajmowanej nieruchomości, jej metraż, skład pomieszczeń (ilość pokoi, łazienkę, przedpokój itd.)
 • wyposażenie nieruchomości (złącza, sprzęty i urządzenia np. AGD)
 • okres najmu
 • obowiązki i prawa obu stron
 • sposób i okres wypowiedzenia umowy
 • wysokość i sposób płatności kaucji
 • warunki, na jakich lokal ma zostać zwrócony
 • kwota miesięcznego czynszu oraz comiesięczny termin jego płatności
 • określenie sposobu dokonania opłat za media
 • protokół zdawczo – odbiorczy

Cechy dobrze sporządzonej umowy najmu

Umowa najmu sporządzona w sposób właściwy jest jak najbardziej szczegółowa. Możemy na niej znaleźć między innymi obowiązki stron, które dotyczą utrzymania lokalu. Kwestia ta jest najczęściej kłopotliwa i na tym tle dochodzi do nieporozumień, dlatego wszelkie kwestie związane z np. naprawą usterek sprzętu, czy innych drobnych, często powstałych na skutek codziennego użytkowania wad powinny być uregulowane w umowie najmu. Większe remonty, czy naprawy poważniejszych usterek stoją najczęściej po stronie właściciela lokalu-warto wprowadzić stosowane zapisy, które jednoznacznie rozwiązują tę kwestię.

Kaucja

Właściciel lokalu pobiera jednorazową opłatę – kaucję, która ma być jego zabezpieczeniem. W praktyce jej wysokość najczęściej jest równowartością jednego czynszu, chociaż zdarza się, że w mieszkaniach o wysokim standardzie może być wyższa. Kaucja pobierana jest niezależnie od czynszu i zwracana po rozwiązaniu umowy i sprawdzeniu stanu wynajmowanej nieruchomości przez właściciela. Jeżeli na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu spowodowane zostały jakieś szkody, właściciel może dokonać potrącenia kaucji.

Protokół zdawczo – odbiorczy

Bardzo ważnym dokumentem podczas przejmowania mieszkania jest protokół zdawczo – odbiorczy. To w nim zawarte będą stany liczników, od jakich zaczyna się wynajem. Zawarty powinien tam być spis sprzętów i mebli znajdujących się w mieszkaniu. Dokument ten powinien być załączony do umowy najmu dla obu stron.

Właściwe sporządzenie umowy najmu zabezpieczy interesy stron umowy. W praktyce pominięcie jakiegoś istotnego zapisu, czy przeoczenie ważnych kwestii może wiązać się z uniemożliwieniem egzekwowania swoich praw. Dlatego podczas sporządzania i podpisywania umowy najmu warto zwrócić się do profesjonalistów. Kancelaria notarialna stworzy umowę najmu zgodną z przepisami, do tego zadba o interesy jej stron.

Oceń post

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *