Jakie zadania ma biuro rachunkowe?

Jaką obsługę świadczyć może biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczym, który w ramach prowadzonej działalności świadczy obsługę księgową na rzecz innych podmiotów – takich, jak jednoosobowe działalności gospodarcze, a niekiedy także spółki. Może również świadczyć usługi na rzecz klientów indywidualnych, oferując, chociażby, sporządzanie rocznych zeznań podatkowych. Jakie dokładnie zadania stoją przed biurem rachunkowym?

Jaką obsługę świadczyć może biuro rachunkowe?

Działalność biura rachunkowego może być naprawdę szeroka, przy czym wiele zależy oczywiście od osoby czy osób, które taką firmę prowadzą. Można jednak przyjąć pewien uogólniony zakres, który obejmuje, na przykład:

  • prowadzenie księgowości uproszczonej (Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt ewidencjonowany)
  • prowadzenie pełnej księgowości – czyli tak zwanych ksiąg rachunkowych,
  • przechowywanie dokumentacji rachunkowej klientów (przede wszystkim dowodów księgowych),
  • sporządzanie inwentaryzacji firm,
  • przygotowywanie zestawień, zeznań i pozostałej dokumentacji na potrzeby administracyjne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • przygotowywanie dokumentacji kredytowej,
  • wyliczanie wysokości należnych składek oraz opłat podatkowych.

Podsumowując taki krótki wykaz, biuro rachunkowe Wrocław (czy też biuro księgowe) reprezentuje swojego klienta w zakresie zarządzania jego obowiązkami finansowo-księgowymi. Mogą być one związane zarówno z prawidłowym księgowaniem dokumentów, jak i wystawianiem faktur, opracowywaniem dokumentacji i rozliczeń podatkowych.

Współpraca przedsiębiorstwa z biurem rachunkowym opiera się na umowie, w której należy wyraźnie zaznaczyć zakres świadczonej obsługi.

Jaka odpowiedzialność spoczywa na biurze rachunkowym?

Nawet w przypadku podpisanej umowy z biurem rachunkowym, odpowiedzialność za kwestie podatkowe i księgowe spoczywa na przedsiębiorcy. Jak jednak nietrudno się domyślić, w momencie przekazania księgowej czy księgowemu ksiąg rachunkowych oraz obowiązków rozliczania się z prowadzonej działalności, przedsiębiorca traci do pewnego stopnia bezpośrednią kontrolę. Spoczywa na nim wówczas rola „nadzorcy”, mającego pośrednią kontrolę nad poczynaniami biura rachunkowego.

Samo biuro rachunkowe objęte jest odpowiedzialnością wynikającą z przepisów polskiego prawa, jak i zapisów wspomnianej umowy współpracy (umowa może nie obejmować, na przykład, składania sprawozdań do KRS czy prowadzenia rozliczeń kadrowo-płacowych, stąd tak istotne jest, z punktu widzenia obu stron, jasne wskazanie zadań).

Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za błędy wynikające z jego nieuwagi – nadal jednak, nawet przy nieprawidłowych rozliczeniach, to na kliencie biura spoczywa odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Warto w tym miejscu nadmienić, że w takiej sytuacji przedsiębiorca (klient) może, za doznaną szkodę, dochodzić roszczeń na drodze cywilnej. Biuro rachunkowe powinno również dysponować polisą ubezpieczenia OC, pozwalającą na pokrycie takich ewentualnych roszczeń.

Potrzebujesz wsparcia? Interesuje cię księgowość dla małych firm? Odwiedź stronę internetową Biura Rachunkowego Liber!

Artykuł promocyjny.

5/5 - (1 vote)

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *