Bezpieczna ewakuacja budynku krok po kroku

Bezpieczna ewakuacja budynku krok po kroku

Pożar to zdecydowanie największe zagrożenie dla budynku oraz osób w nim przebywających. Nie ma obiektów całkowicie zabezpieczonych przed wybuchem pożaru, dlatego użytkownicy budynku – mieszkańcy, pracownicy, klienci etc. – powinni mieć świadomość, jak powinni zachować się w przypadku wybuchu pożaru. Znajomość procedury ewakuacyjnej jest niezwykle istotna, gdyż w znaczący sposób zwiększa szanse uniknięcia niebezpieczeństwa nie tylko pojedynczym jednostkom, ale wszystkim osobom znajdującym się w pobliżu miejsca zagrożenia. Oto ogólna instrukcją postępowania na wypadek pożaru.

Alarm

W pierwszej kolejności osoba, która dostrzegła ogień zobowiązana jest poinformować o nim wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu (np. przez głośny okrzyk lub uruchomienie systemu alarmowego). Następnie należy niezwłocznie powiadomić zarządcę budynku oraz straż pożarną. Składając zgłoszenie należy wyraźnie podać nazwę i dokładny adres obiektu, określić co się pali, poinformować czy istnieje zagrożenie dla życia ludzkiego, a także swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dokonywane jest zgłoszenie. –Należy pamiętać, by rozłączyć się dopiero wówczas, gdy przyjmujący potwierdzi, że przyjął zgłoszenie – wyjaśnia specjalista z firmy Impel Security.

Ewakuacja

Do czasu przybycia straży pożarnej należy przystąpić do ewakuacji. Każdy budynek użytku publicznego – szkoła, szpital – powinien posiadać plan ewakuacji, umieszczony na każdym piętrze. Osoby przebywające z budynku powinni się z nim zapoznać i postępować zgodnie z jego założeniami. O czym należy pamiętać:

  • Osoby nadzorujące akcję ewakuacyjną, np. nauczyciele, zobowiązane są do przeciwdziałania wszelki objawom paniki i działania zgodnie z przyjętym regulaminem.
  • W czasie ewakuacji dopuszczalne jest zebranie jedynie przedmiotów pozostawionych w pomieszczeniu, w którym dana osoba znajdowała się w czasie ogłoszenia alarmu. Niedopuszczalne jest krążenie po budynku, żeby zabrać inne rzeczy, np. wierzchnią odzież pozostawioną w szatni, gdyż prowadzi to do zaburzenia planu ewakuacji.
  • Osoby nadzorujące ewakuację danych pomieszczeń opuszczają je jako ostatni i zostawiają je otwarte, aby umożliwić straży pożarnej wejście do środka
  • Jeśli droga ewakuacyjna została zadymiona, należy otworzyć lub wybić pobliskie okna, aby zapewnić dostęp do świeżego powietrza.
  • Przy zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji i w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi, aby uniknąć wdychania dymu.
  • Jeśli droga ewakuacyjna jest objęta ogniem lub bardzo zadymiona, należy przeprowadzić ewakuację przez okna – akcje taką przeprowadza straż pożarna przy pomocy drabin. W takich przypadkach należy szczelnie zamknąć wszystkie drzwi i pozostałe okna w danym pomieszczeniu, aby uniknąć przeciągów, które podtrzymują ogień i kierują dym do pomieszczenia.
  • Po wyjściu z budynku osoba kierująca ewakuacją powinna sprawdzić stan liczbowy grupy i niezwłocznie zgłosić fakt zaginięcia osób brakujących dowódcy straży pożarnej. Z tego powodu do czasu zakończenia akcji ratunkowej osoby ewakuowane nie powinny samowolnie opuszczać miejsca zbiórki.
ubrania medyczne

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *