Czym jest tajemnica bankowa?

Czym jest tajemnica bankowa

Tajemnica bankowa jest zasadą prawną, którą reguluje art. 104 prawa bankowego. Zgodnie z tą zasadą bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, z którymi bank współpracuje w celu wykonywania czynności bankowych, są zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej. Tajemnica bankowa to jednak nie tylko regulacja prawna, ale również jedna z najważniejszych instytucji, która stanowi podstawę zaufania w relacjach między instytucją finansową a klientem.

Z artykułu przygotowanego przez naszych ekspertów dowiesz się:

 • Czym jest tajemnica bankowa,
 • Jakie czynności obejmuje,
 • W jakich okolicznościach bank może ujawnić tajemnicę bankową.

Tajemnica bankowa – najważniejsze informacje

Tajemnica bankowa polega na zachowaniu poufności w relacjach bank-klient. Dotyczy takich kwestii jak operacje bankowe, negocjacje, usługi bankowe, salda rachunków i transakcji. W erze szybkiego rozwoju technologii cyfrowych oraz rosnącego zagrożenia związanego z cyberatakami tajemnica bankowa i ochrona danych finansowych klienta nabrała jeszcze większego znaczenia.

Zadaniem tajemnicy bankowej jest ochrona prywatności klientów i budowanie zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami. Banki powinny chronić dane swoich klientów przed nieuprawnionym dostępem innych osób.

Jakie informacje są objęte tajemnicą bankową

Prawo bankowe określa dokładnie, jakie informacje powinny zostać objęte tajemnicą bankową. Są to np.:

 1. Dane osobowe klienta, czyli takie, które pozwalają na jego identyfikację. Zaliczamy do nich imię i nazwisko, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 2. Informacje o rachunkach bankowych: informacje o rodzaju rachunku (np. rachunek oszczędnościowy, rachunek osobisty, lokata), jego numer, saldo i historia transakcji.
 3. Informacje o transakcjach finansowych, czyli przelewach, wpłatach i wypłatach i wszelkich operacjach, które klient wykonał na swoim rachunku.
 4. Informacje o komunikacji z bankiem, czyli np. reklamacje, wysłane zapytania, skargi, negocjacje, przesyłane dane.
 5. Informacje o produktach i usługach bankowych, z których korzysta klient, są to np. konta osobiste, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, lokaty.
 6. Informacje o zachowaniu finansowym, które służą do oceny ryzyka kredytowego klienta. Są to np. zachowania płatnicze, historia kredytowa, wzory transakcji.

Zachowanie tajemnicy bankowej obowiązuje bank nawet w sytuacji, gdy współpraca z danym klientem została zakończona. Oznacza to, że obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez czas nieokreślony. Jednak w niektórych przypadkach może zostać ona ujawniona. Sprawdźmy, kiedy bank może ujawnić tajemnicę bankową.

Ujawnienie tajemnicy bankowej – kiedy jest możliwe?

Najczęściej ujawnienie tajemnicy bankowej związane jest z prowadzeniem postępowania sądowego, podatkowego lub dochodzenia prowadzonego przez organy ściągania. Na mocy postanowienia sądu banki są zobowiązane do współpracy i udostępnienia informacji objętych tajemnicą bankową, np. gdy doszło do przestępstwa. Bank na wniosek np. prokuratury ujawni informacje np. o stanie konta czy historię transakcji. Warto jednak podkreślić, że takie postępowanie musi być ściśle kontrolowane przez sąd i organy ściągania, a informacje, które stanowią tajemnicę bankową, mogą być użyte tyko na cele związane z dochodzeniem.

Tajemnica bankowa zostanie również ujawniona:

 • Na prośbę instytucji finansowej, gdy potrzebne są informacje w związku z realizacją operacji bankowych lub nabyciem i sprzedażą należności,
 • Na potrzeby postępowania spadkowegopodziału majątku czy sprawy sądowej o alimenty.
 • Na potrzebypostępowania karnego lub postępowania w sprawach przestępstw skarbowych przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy z bankiem. O takie informacje może wystąpić prokurator, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, czy naczelnik urzędu skarbowego.
 • Na żądanie komornika, który w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym będzie potrzebował np. informacji o liczbie posiadanych przez dłużnika kont i stanie tych kont.
 • Banki są zobowiązane również do monitorowania i zgłaszania transakcji w przypadku podejrzeń o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Bank może ujawnić tajemnicę bankową tylko w określonych sytuacjach. Ujawnienie informacji chronionych tajemnicą bankową grozi nie tylko sankcjami administracyjnymi. Do odpowiedzialności karnej mogą zostać podciągnięte konkretne osoby, które ujawniły tajemnicą bankową. Ujawnienie tajemnicy bankowej to czyn zabroniony, który grozi karą grzywny do 1 mln zł i pozbawieniem wolności do lat 3.

Chcesz wiedzieć więcej o tajemnicy bankowej? Wejdź na stronę Banki w Polsce.

Artykuł sponsorowany.

5/5 - (1 vote)

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *