Ekspertyza budowlana bez tajemnic – kiedy potrzebna opinia rzeczoznawcy?

Ekspertyza-budowlana

Ekspertyza budowlana wykonywana przez rzeczoznawcę budowlanego nie tylko pomaga ustalić rzeczywisty stan techniczny budynku, ale i umożliwia nam wykrycie i usunięcie uszkodzeń, które powstały w wyniku błędów budowlanych. Opinia techniczna tego typu, przygotowana na podstawie oględzin i oceny usterek budowlanych, jest też niezbędna przy okazji starania się o odszkodowanie za błędy budowlane. Rzetelna ekspertyza budowlana jest więc prostą drogą do zaoszczędzenia pieniędzy i odzyskania funduszy utraconych w wyniku pomyłek budowlanych.

Ekspertyza budowlana – definicja

Ekspertyza budowlana to oficjalny dokument prawny, w którym określa się rzeczywisty stan techniczny budynku użytkowego. Opinię tego typu przygotowuje rzeczoznawca budowlany – zarówno na polecenie organu administracji publicznej, jak i osób prywatnych i firm. W związku z tym, że jest to oficjalny dowód poświadczający zdatność budynku do użytkowania, a także wskazujący błędy budowlane i powstałe w ich wyniku usterki, z ekspertyzy budowlanej może korzystać policja, sąd i prokuratura – wówczas opinia rzeczoznawcy budowlanego może służyć jako dowód podczas spraw karnych i cywilnych z zakresu prawa budowlanego.

Jak przebiega proces przygotowania ekspertyz budowlanej? Rzeczoznawca budowlany przed wydaniem dokumentu przeprowadza oględziny na miejscu zdarzenia i opisuje zaobserwowane usterki. Badanie może dotyczyć zarówno nowych domów, jak i domów remontowanych, a także większych obiektów budowlanych, które uległy zniszczeniu np. podczas katastrofy budowlanej. Jeżeli zauważone przez eksperta usterki i zniszczenia są poważne i mogą zagrażać naszemu zdrowiu lub życiu, rzeczoznawca budowlany ma obowiązek wstrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

W ekspertyzie budowlanej musi znajdować się opis uszkodzeń i błędów budowlanych, które do nich doprowadziły, opis proponowanych prac remontowych, wycena napraw i remontu, a także opinia rzeczoznawcy budowlanego na temat stanu technicznego domu.

Ekspertyza budowlana – charakterystyka

Prawidłowo przygotowana i obiektywna ekspertyza budowlana musi być źródłem wiedzy na temat stanu technicznego budynku. Nie możemy zatem dopuścić do tego, żeby ekspertyza była wykonana na podstawie niepełnych danych lub bez udziału rzeczoznawcy. Niedopuszczalne jest także subiektywne i nierzeczowe badanie wykonane na zlecenie, które poświadcza nieprawdę na temat stanu budynku.

Prawidłowo i rzetelnie przygotowana ekspertyza budowlana to szczegółowe pismo wykonane na podstawie oględzin budynku przeprowadzonych przez rzeczoznawcę budowlanego. Standardowo ekspertyza budowlana zawiera:

– wykaz i opis uszkodzeń budynku

– obliczenia i badania materiałowe

– dokumentację fotograficzną i/lub rysunkową

rejestr przyczyn uszkodzeń budynku z ich opisem

– opis możliwych działań naprawczych

– opis dostępnej dokumentacji budynku

– kosztorys napraw

– wnioski i zalecenia końcowe rzeczoznawcy budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany musi też umieścić w ekspertyzie budowlanej własnoręczny podpis z numerem uprawnień rzeczoznawczych i numer członkowski potwierdzający jego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Poza tym do opinii musi być dołączona kopia potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i kopia uprawnień budowlanych i rzeczoznawczych.

Zleć ekspertyzę budowlaną rzeczoznawcy budowlanemu

Ekspertyzę budowlaną przygotowuje rzeczoznawca budowlany lub inżynier budownictwa posiadający wykształcenie kierunkowe i uprawnienia budowlane.

Dlaczego warto zlecić przygotowanie ekspertyzy budowlanej rzeczoznawcy budowlanemu? Inżynier budowlany może wykonać opinię techniczną już po zakończeniu swojej edukacji, a więc po uzyskaniu tytułu inżynierskiego. W związku z tym, przynajmniej w teorii, inżynier budownictwa nie musi posiadać wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu dokumentacji budowlanej, a swój zawód może wykonywać tuż po ukończeniu szkoły.

W przeciwieństwie do inżyniera budownictwa rzeczoznawca budowlany jest zobligowany do ukończenia studiów wyższych, musi też mieć przynajmniej 10 lat doświadczenia w przygotowywaniu ekspertyz budowlanych i opinii technicznych pod okiem doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego. Kandydat na rzeczoznawcę budowlanego musi też zdobyć pozytywną ocenę Izby Inżynierów Budownictwa.

ubrania medyczne

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *